среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie PCV na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ploty z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak przewidywane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий